Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Aanmeldingsstop specifieke woonvormen jongvolwassen in IBW Zagan en IBW Tendens

De wachttijd voor het project ‘Beschut wonen jongvolwassenen’ is in de Gentse regio in die mate opgelopen dat wij er voor kiezen om tot september 2021 een aanmeldingstop in te lassen.
Deze heeft betrekking op de aanmeldingen, specifiek voor het project jongvolwassenen, binnen IBW Zagan (Gent) en IBW Tendens (Merelbeke). We willen de komende periode inzetten op het wegwerken van de bestaande wachtlijst.
Aanmeldingen voor het project in IBW De Wende (Eeklo) blijven wel gewoon mogelijk.