Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Derde wervingsronde terugbetaling ELP van start gegaan

 

Vanaf 1 september leveren 28 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen".

 

Graag zien wij deze lijst nog verder aangroeien in de derde aanmeldingsronde die nu start.

 

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 16 september 2019 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

 

Met het invulformulier willen wij zicht krijgen op de ervaring en affiniteit met eerstelijnspsychologisch werk. De ingevulde formulieren worden door drie personen (netwerkpartners) gelezen. Indien u voldoet aan de criteria zal u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek (individueel of in groep). Op basis van deze gesprekken wordt beslist of een samenwerking mogelijk is.

 

Klinisch psychologen/orthopedagogen die zich aanmelden na de deadline van de aanvraagperiode worden ingeschreven op een kandidatenlijst. Wanneer de volgende inschrijvingsperiode start zal hun aanvraag in rekening worden gebracht, volgens de hierboven beschreven procedure.

 

De voorwaarden voor kandidaatstelling vindt u terug op de website van Het PAKT. Een nieuwe voorwaarde voor deze derde wervingsgolf is dat zowel psychologen als orthopedagogen al in het bezit zijn van een visum uitgegeven door FOD Volksgezondheid. De aanvraag kan ingediend worden via deze link. Ook moeten buitenlandse diploma’s door NARIC (gemeenschap) erkend zijn. Dit dient te gebeuren alvorens er een visum kan aangevraagd worden, en kan tot 4 maanden duren.

 

Wij kijken er alvast naar uit dat de lijst van eerstelijnspsychologen kan aangroeien. Deze info mag dus zeker verder verspreid worden naar gekende psychologen/orthopedagogen.

 

Voor vragen over het terugbetalingssysteem kan u onze website raadplegen of terecht bij

 

Anna-Katharina Simon, projectmedewerker Het PAKT (anna-katharina.simon@pakt.be) (met verlof vanaf 21/08 tot en met 16/09) of

Ilse De Neef, netwerkcoördinator Het PAKT (ilsedeneef@pakt.be)