Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 

Hier vindt u het GGZ-aanbod voor (jong)volwassenen in de regio Gent, Meetjesland en de Vlaamse Ardennen. Een verdere onderverdeling vindt u links in het menu. 

 

We willen u erop wijzen dat deze onderverdeling niet volledig is. 
We hebben ons beperkt tot het toevoegen van voorzieningen die zich specifiek richten tot of specialiseren in een bepaalde doelgoep. 
Het wil dus niet altijd zeggen dat, als een bepaalde voorziening niet bij een bepaalde doelgroep vermeld staat, zij deze doelgroep excluderen.
 
Het GGZ-aanbod is onderverdeeld volgens de drie subregio's van Het PAKT. Hiermee willen we het aanbod dat zich in een bepaalde regio bevindt schematiseren. 
Dit wil echter niet zeggen dat iemand die niet in deze regio woont geen beroep kan doen op het aanbod uit een bepaalde regio. 
 
We hebben getracht om het GGZ-aanbod zo duidelijk en eenvoudig mogelijk voor te stellen, om u vlot door het landschap te loodsen. We willen echter geen afbreuk doen aan de complexiteit van het GGZ-landschap. 
 
Bij vragen of opmerkingen hierover kan u contact opnemen met ons op het nummer 0494 44 59 41.