Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het crisisteam richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. Men biedt crisisbegeleiding voor een duurtijdperiode tot één maand:

  •     ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving in de crisissituatie, gebruik makend van de krachten van de patiënt en die van de omgeving

  •     adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of crisisopname

  •     kortdurende psychologische begeleiding

 

Het MCT verplaatst zich binnen de hele PAKT regio.

 

Aanmeldingen gebeuren telefonisch door professionele verwijzersBij aanmelding zal de aard en ernst van de crisis in kaart gebracht worden, volgende gegevens worden bevraagd:

identiteit en coördinaten van de aanmelder, de identiteit van de cliënt, voorgeschiedenis, huisarts, netwerk (familie, vrienden,...

 

 

Aanmeldingen

Tel: 09/332.14.14

Permanentie: 7/7 en 24/24

 

voor meer info zijn we telefonisch bereikbaar of via mail: mct@pakt.be

 

Klik hier om de folder te raadplegen.

 

Beste

 

Als MCT zijn wij momenteel bezig met het automatiseren van onze aanmeldingslijn. Gezien dit een nieuwe procedure omvat is het mogelijk dat u enige hinder kan ondervinden.

In dergelijke gevallen kan u contact opnemen met de coördinator van team Zuid: Vanackere Pieter op het nummer 09/332.14.24 of via pieter.vanackere@pakt.beDit nummer kan niet gebruikt worden voor aanmeldingen!

 

Graag uw begrip en alvast onze excuses hiervoor.

 

Wat verandert er vanaf 2/12/19?

Als verwijzer krijgt u de boodschap te horen dat u verbonden bent met het aanmeldingsnummer van het MCT. Er zal u gevraagd worden om de postcode in te geven van de woonplaats van de cliënt. Op basis van deze postcode zal u doorverwezen worden naar het juiste team. Indien de lijn op dat moment bezet is, zal u melding krijgen van een wachtrij.