Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het crisisteam richt zich tot volwassenen vanaf 18 in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. Sinds november 2021 is er binnen MCT, in het kader van de uitbreiding van de mobiele teams naar aanleiding van het Protocolakkoord betreffende de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de COVID-19 pandemie, ook mogelijkheid om kwetsbare volwassenen EN kwetsbare ouderen aan te melden met een acute psychiatrische crisis.

Men biedt crisisbegeleiding voor een duurtijdperiode tot één maand:

  •     ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving in de crisissituatie, gebruik makend van de krachten van de patiënt en die van de omgeving

  •     adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of crisisopname

  •     kortdurende psychologische begeleiding

 

Het MCT verplaatst zich binnen de hele PAKT regio.

 

Aanmeldingen gebeuren telefonisch door professionele verwijzersBij aanmelding zal de aard en ernst van de crisis in kaart gebracht worden, volgende gegevens worden bevraagd:

identiteit en coördinaten van de aanmelder, de identiteit van de cliënt, voorgeschiedenis, huisarts, netwerk (familie, vrienden,...

Wachttijden: om ons (crisis)werk goed te doen willen we binnen de 48u een eerste huisbezoek kunnen inplannen.

 

 

Aanmeldingen

Tel: 09/332.14.14

Permanentie: 7/7 (op weekdagen van 8u - 21u30, tijdens het weekend van 10u - 17u30)

(Buiten deze uren dient men zich te richten naar de dichtst bijgelegen huisartsenwachtpost of spoeddienst van een algemeen ziekenhuis)

 

voor meer info zijn we telefonisch bereikbaar of via mail: mct@pakt.be

 

Klik hier om de folder te raadplegen.