Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het crisisteam richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een acute crisis. Men biedt crisisbegeleiding voor een duurtijdperiode tot één maand:

  •     ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving in de crisissituatie, gebruik makend van de krachten van de patiënt en die van de omgeving

  •     adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of crisisopname

  •     kortdurende psychologische begeleiding

 

Het MCT verplaatst zich binnen de hele PAKT regio.

 

Aanmeldingen gebeuren telefonisch door professionele verwijzersBij aanmelding zal de aard en ernst van de crisis in kaart gebracht worden, volgende gegevens worden bevraagd:

identiteit en coördinaten van de aanmelder, de identiteit van de cliënt, voorgeschiedenis, huisarts, netwerk (familie, vrienden,...

 

 

Aanmeldingen

Tel: 09/332.14.14

Permanentie: 7/7 en 24/24

 

voor meer info zijn we telefonisch bereikbaar of via mail: mct@pakt.be

 

Klik hier om de folder te raadplegen.