Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 

Dit is een initiatief van de Stad Gent in samenwerking met Het PAKT. Karus, PC Gent Sleidinge en het PC Dr. Guislain voorzien medewerkers. In 3 Gentse wijken is er een mobiel werker aan de slag: Nieuw Gent, Watersportbaan en Rabot.

De mobiele werkers bouwen bruggen tussen wijkbewoners, het wijknetwerk van dienst- en hulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan op zoek naar kwetsbare mensen die kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven. Ze werken outreachend, vindplaatsgericht en zo nodig aanklampend. Dit wil zeggen dat ze zelf actief de stap naar de doelgroep zetten, mensen ontmoeten in hun eigen leefomgeving: thuis, op straat en in openbare ontmoetingsplaatsen zoals inloopcentra.

Samen met het netwerk uit de wijk en de partners uit de GGZ zorgen zij ervoor dat kwetsbare personen de weg naar juiste zorg vinden. Ze bouwen de eerste fundamenten van een netwerk voor de cliënten en volgen dit verder op.

Ze spelen ook een belangrijke rol in het netwerk van hulpverleners en sociale werkingen binnen de wijk. Zij geven advies en coaching op vlak van psychische kwetsbaarheid en hulpverlening, en bouwen een netwerk op dat samenwerkt met het oog op verhogen van de toegankelijkheid van zorg en op het uitbouwen van snelle schakels in de zorg (snelle en effectieve doorverwijzing).

In de wijk werken ze aan een draagvlak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door middel van preventie en dialoog. De mobiele werkers zetten activiteiten van onderuit op met de doelgroep en de wijkbewoners ter versterking van het herstel- en integratieproces. Ze ondersteunen het buurtnetwerk in het creëren van een wijkklimaat gericht op inclusie van kwetsbare mensen: kwartiermaken.

 

Overzicht mobiele wijkwerkers geestelijke gezondheidzorg