Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het MOBiLteam Het PAKT staat voor Mobiele Ondersteuning en Begeleiding in de Leefomgeving en heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen in hun eigen leefomgeving. Er wordt waar nodig ondersteuning gegeven aan het persoonlijk en professioneel netwerk.

 

Het MOBiLteam het PAKT richt zich tot de doelgroep 18 tot 65 jaar, die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen.

De opvolging kan bestaan uit:

·  Het afstemmen van de samenwerking tussen de verschillende zorgpartners waarbij advies, coaching en netwerkondersteuning ten aanzien van het betrokken netwerk kan geboden worden.

·  Begeleiding in de leefomgeving van de cliënt vertrekkende vanuit de krachten van de cliënt waarbij deze zoveel als mogelijk de regie van het zorgtraject behoudt. Er wordt ingezet op aansluiting bij een sociaal netwerk. De duur en de intensiteit van de begeleiding zijn afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Indien nodig kan men overschakelen naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het volledige team. 

Indien een opname wenselijk is, houdt het MOBiLteam contact met de cliënt en het behandelend team van het ziekenhuis.

 

Het werkingsgebied wordt opgedeeld in regio's. Afhankelijk van het adres van de cliënt wordt bekeken welk team de begeleiding opneemt.

 
De begeleiding is gratis.
 
Aanmelden?
 
Tel: 09/230.56.46 
of via 
 
Klik hier om de folder te raadplegen.
Het aanmeldformulier is terug te vinden op de pagina van het assessmentteam.