Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren, dienen aan elk van de volgende voorwaarden te beantwoorden. Hij/zij:

 

 • dient in het bezit te zijn van een visum uitgegeven door FOD Volksgezondheid. De aanvraag kan ingediend worden via deze link
 • is verplicht om zijn buitenlands diploma is te laten erkennen via NARIC (gemeenschap). Dit dient te gebeuren alvorens er een visum aangevraagd kan worden, en kan tot 4 maanden duren.
 • dient minstens 3 jaar professionele ervaring te hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • gelooft in de kracht van kortdurende interventies.
 • onderschrijft de visie van het netwerk en ziet een meerwaarde in de samenwerking met andere zorgverleners.
 • dient beschikbaar te zijn om wekelijks een quotum van minimum 4 psychologische sessies te realiseren.
 • werkt in een zelfstandig statuut en voert de psychologische sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk waarmee hij/zij een overeenkomst heeft afgesloten. Deze praktijkruimte kan onder meer ook gelegen zijn in een huisartsenpraktijk, in een wijkgezondheidscentrum en mogelijks ook in voorzieningen waar welzijnswerk wordt verricht op voorwaarde dat de normering die deze zorg regelt dit niet verbiedt. De psychologische sessies kunnen niet plaats vinden in de lokalen van een ziekenhuis. De psychologische sessies worden niet vergoed als ze uitgevoerd worden door een voorziening of dienst waar de psychologische en/of orthopedagogische zorg opgenomen is in de erkennings- en/of financieringsnorm van die voorziening/dienst.
 • verricht de eerstelijns psychologische sessies buiten de uren waaronder de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog in voorkomend geval als loontrekkende of statutaire medewerker is verbonden aan een instelling of dienst
 • komt voor op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en heeft met het netwerk en het ziekenhuis onderhavige overeenkomst afgesloten.
 • volgt de door het netwerk lokaal georganiseerde opleiding aangaande de werking van het netwerk.
 • neemt deel aan de intervisie over eerstelijns psychologische zorg met de andere klinische psychologen/orthopedagogen van het netwerk. Deze intervisie wordt lokaal georganiseerd en door het netwerk gecoördineerd.