Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

 

 • Diagnostische inschatting
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

 

Kortdurende interventies omvatten in het kader van de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg (ELP):

 

 • Per rechthebbende en per kalenderjaar een reeks van 4 psychologische sessies. De vergoedbare psychologische sessies zijn verdeeld in 1 psychologische sessie van 60 minuten en 3 psychologische sessies van 45 minuten.
  • De eerste sessie van 60 minuten dient ter diagnosestelling en om na te gaan of de rechthebbende aan de criteria voor terugbetaling beantwoordt. Indien de rechthebbende niet beantwoordt aan de criteria, is enkel de eerste sessie vergoedbaar. Indien de rechthebbende beantwoordt aan de criteria, kan de reeks worden verdergezet met 3 psychologische sessie van 45 minuten.
 • Per rechthebbende en per kalenderjaar zijn er maximum 8 psychologische sessies vergoedbaar.
  • De realisatie van een nieuwe reeks van psychologische sessies kan aangewezen zijn in het geval dat een vorige reeks geleid heeft tot progressie die nog kan toenemen door een verlenging met enkele bijkomende sessies of in het geval er zich na enige tijd een nieuwe episode voordoet van hetzelfde psychisch probleem of van een ander psychisch probleem, dat eveneens voldoende verholpen kan worden via enkele sessies eerstelijns psychologische zorg.