Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Doelgroep?

Het Assessmentteam van Het PAKT richt zich tot personen vanaf 16 jaar met een (vermoeden van) psychisch/psychiatrische problematiek en/of hun netwerk.

 

Wat?

Het Assessmentteam biedt volgende modules aan:

 • Advies aan hulpverlener of familie:  éénmalig psycho-educatie en inbreng expertise (kan anoniem, telefonisch, face to face of op een overleg).

    Cliënt dient niet op de hoogte te zijn van de vraag. Deze module is gratis.

 

 • Netwerkontwikkeling en ondersteuning:
  • advies bij installeren van een professioneel netwerk in overleg met cliënt en verwijzer.
  • opvolging of ondersteuning van het netwerk via een overleg of face to face contact  (psycho-educatie, inbreng expertise, ondersteuning).
  • kortdurende ondersteuning van het sociaal netwerk en indien nodig mee helpen zoeken naar een gepaste  doorverwijzing.

    Deze module is gratis.

 

 • Coaching van hulpverlener of netwerk: procesbegeleiding met als doel de competenties te versterken van hulpverlener(s) of een netwerk die zelf verder aan de slag willen gaan met  een cliëntsituatie.

    Deze module is gratis.

 

 • Indicatiestelling voor begeleiding aan huis door MOBiLTeam: inschatten noodzaak van  begeleiding aan huis bij  volwassenen  met  een ernstige psychiatrische problematiek. Tevens zetten we in op volwassenen en ouderen met een geestelijke gezondheidsproblematiek die moeilijk in zorg geraken. 

    Cliënt dient bij voorkeur op de hoogte te zijn van de vraag.

    Deze module is gratis.

 

 • Vorming en intervisie voor eerste lijndiensten: psycho-educatie rond psychiatrische problematieken, casusbespreking.

    Deze module is betalend.             

 

Wie zijn wij?

Het Assessmentteam is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met cliënt en zijn sociaal en professioneel netwerk.

Regio?

Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen (volledige werkingsgebied Het PAKT)

 

Wie kan aanmelden?

Zowel een cliënt zelf als de omgeving en hulpverleners  kunnen een hulpvraag stellen bij het Assessmentteam.

Voorwaarde: geen acute crisissituatie

 

Aanmelden?
 
Klik hier voor het aanmeldingsformulier*
 
 
 
Telefonisch overleg?
 
T: 09/230.56.46
 
 
*Bij aanmelding vanuit de residentiële sector of door een psychiater wordt er tevens gevraagd om een medisch-psychiatrisch verslag over te maken aan de psychiater van het Assessmentteam.
Pas nadat we dit medisch verslag hebben ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland met de cliënt.
 
Klik hier voor de folder van het Assessmentteam.
 
Medisch verslag via de post
KARUS Campus Melle
T.a.v. coördinerend psychiater
Assessmentteam Het PAKT
Caritasstraat 76, 9090 Melle