Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het Assessmentteam van Het PAKT richt zich tot personen vanaf 16 jaar met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek en/of tot hun (professioneel) netwerk.

 

Het Assessmentteam biedt volgende modules aan:

- (telefonisch) advies;

- netwerkontwikkeling en ondersteuning, zowel voor het professioneel netwerk als voor mantelzorgers;

- coaching van eerstelijnsdiensten;

- indicatiestelling voor de begeleiding aan huis door het MOBiLteam

- vorming en intervisie.                     

 

Zowel de cliënt zelf, diens omgeving (familie, buren…) en hulpverleners (ambulant en residentieel) kunnen een advies- of hulpvraag stellen bij het Assessmentteam. Adviesvragen kunnen zowel telefonisch als per mail worden gesteld. Voor aanmeldingen vragen wij u om het aanmeldingsformulier ingevuld aan ons terug te bezorgen.

We stellen als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van een acute crisissituatie. In dergelijke gevallen kan er contact worden opgenomen met het Mobiel Crisisteam van Het PAKT of de spoed- en urgentiediensten.

 

 

Aanmelden?
 
Klik hier voor het aanmeldingsformulier*
 
 
 
Telefonisch overleg?
 
T: 09/230.56.46
 
 
*Bij aanmelding vanuit de residentiële sector of door een psychiater wordt er tevens gevraagd om een medisch-psychiatrisch verslag over te maken aan de psychiater van het Assessmentteam.
Pas nadat we dit medisch verslag hebben ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland met de cliënt.
 
 
Medisch verslag via de post
KARUS Campus Melle
T.a.v. Dr. Roelens
Assessmentteam Het PAKT
Caritasstraat 76, 9090 Melle