Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Deze pagina is nog onder constructie

Modules assessmentteam
Advies
Netwerkontwikkeling en ondersteuning 
Coaching van netwerk of hulpverlener
Indicatiestelling Mobilteam 2B(begeleiding aan huis)
 
Doelgroep
Personen met een psychisch/psychiatrische problematiek of een vermoeden van
Leeftijd: 16+
Geen acute crisissituatie
 
Wie kan aanmelden?
cliënt zelf
omgeving (familie, buren,…)
hulpverleners (ambulant en residentieel)
 
Werking
Verkennend gesprek=ruim verkennend gesprek met de cliënt, familie of hulpverlener(s)/NW/aansluiten op MDO
- Wat is de vraag?
- Wat kunnen we betekenen?
- Welke module komt in aanmerking?
 
 
Aanmelden?
 
Tel: 09/230.56.46 
Permanentie: ma-di-woe-do-vrij 9-17u
of via
 
Klik hier om de folder te raadplegen.
Klil hier om het aanmeldingsformulier te raadplegen.