Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 • Nieuwe website 'netwerken internering'

  'Netwerken internering' heeft een nieuwe website gelanceerd.

  Deze site...

 • Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen – RIZIV - tussenkomst voor de eerstelijns psychologische zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen

   

  Op dit moment leveren 53 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen...

 • Intersectorale intervisies najaar 2020

  Het PAKT organiseert halfjaarlijks intervisiemomenten voor hulp- en dienstverleners die werken binnen de eerstelijnszorg. Tijdens deze momenten...

 • Assessmentteam en MOBiLteam Deinze Melle Wetteren niet bereikbaar

  Omwille van een technisch defect zijn het assessmentteam en het MOBiLteam momenteel niet bereikbaar, zowel niet via telefoon als via mail. We...

 • Nieuwe folder en uitbreiding team Cliëntenbureau
  Eind vorig jaar werd het voortbestaan van het Cliëntenbureau bekrachtigd door de financiële ondersteuning van heel wat partners van Het PAKT en...
 • Netwerkpunt Het PAKT heeft een nieuw telefoonnummer!

  Waarom we een gekend telefoonnummer wijzigen?

  Omdat we gaan voor een nog betere dienstverlening!...

 • Mobiele werkers GGZ voor de Stad Gent

  Stad Gent zoekt, in afstemming en samenwerking met Het PAKT,  2 mobiele werkers GGZ.

  De goeie ervaringen met de mobiel werker GGZ in de...

 • Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen – leeftijdsuitbreiding voor eerstelijnspsychologische zorg

   

  De uitbreiding van eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroep ouderen (65+) en voor de doelgroep kinderen en jongeren is van start...

 • Beschikbaar aanbod GGZ van de netwerken GGZ Oost-Vlaanderen tijdens coronamaatregelen

   

  Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te beperken, hebben heel wat partners binnen de GGZ hun...

 • Diensten Het PAKT niet altijd bereikbaar door overbelasting telefoonnetwerken

  We merken dat het de voorbije dagen niet altijd direct lukt om diensten binnen Het PAKT (bv. AZ met PAAZ, afdelingen PZ, MCT,...) telefonisch te...

 • Coronamaatregelen Het PAKT

  Ook vanuit Het PAKT willen we ons steentje bijdragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te beperken.

  Daarom...

 • Week van de vrijwilliger: 29 februari tot 8 maart 2020

  Tijdens de week van de vrijwilliger willen we alle mensen die een vrijwillig engagement opnemen binnen Het PAKT eens extra bedanken: de cliënten-...

 • Aanbevelingen globaal plan ervaringsdeskundigheid

  Het “Globaal plan ervaringsdeskundigheid” is tot stand gekomen door het beluisteren van en samenwerken met veel partners (uit 35 organisaties). De...

 • Presentaties infomomenten Het PAKT Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Gent online

  Op 15 maart vond het infomoment van Het PAKT voor de Vlaamse Ardennen plaats in het AZ Sint-Elisabeth.

  U vindt de presentatie van dit...

 • Cliëntenbureau werkt voor Oost-Vlaanderen

  Vanaf 1 januari 2018 verruimt de werking van het cliëntenbureau naar de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de Werkgroep Ervaringsinzet...

 • Belang ELP - ondertekent u mee?

  In het verlengde van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wensen de partners van Functie 1 van GGZ-...