Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 

Ook als zorgverleners hebben we het al eens moeilijk. Zeker in deze tijden kan de druk extra hoog oplopen en zijn we onze grens snel voorbij. Het is als hulp- of dienstverlener niet gemakkelijk om zelf hulp te vragen of om aan te geven dat het even teveel is. Durf toch deze stap te zetten en ook voor jezelf te zorgen.

We sommen hier een aantal mogelijkheden op waar je als zorgverlener (gratis) terecht kan. 

 

1. Platform: www.dezorgsamen.be

Dit platform biedt tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. 

Er is een pagina voorzien die informeert over de mogelijkheden van professionele hulp.

 

2. Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk

Bij de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kan je terecht voor een eerste ondersteunend gesprek. Weet je niet wie je preventieadviseur is? Je kan dit navragen bij je werkgever of zelf opzoeken via Seed-Connect.

Ook een gesprek met de bedrijfsarts is mogelijk. Hij/zij kan je, - indien nodig - doorverwijzen naar passende psychologische begeleiding.

Bedrijfsartsen kunnen momenteel ook doorverwijzen naar de eerstelijnspsychologen van de netwerken GGZ. Voor de consultaties bij de ELP wordt wel een bijdrage gevraagd (€ 11,20 per consultatie of € 4 per consultatie indien verhoogde tegemoetkoming). Er werden ook afspraken gemaakt met de centra voor geestelijke gezondheid om psychologische ondersteuning te bieden.

 

3. De Zuurstoflijn (de Psy-O²-lijn)

Vanuit Het PAKT wordt, door een samenwerking van CGG Eclips, RCGG Deinze Eeklo Gent, RC Mirabello, MCT Zuid en Het Netwerkpunt, een ondersteunend aanbod voorzien voor zorgverleners die vanuit de huidige coronacrisis hun eigen welbevinden dreigen te verliezen. De medewerkers van de zuurstoflijn bieden telefonisch consult en indien nodig vervolgzorg. 

Dit aanbod is (voorlopig) enkel voor zorgverleners binnen de ELZ Gent, ELZ Oost-Meetjesland, ELZ West-Meetjesland, ELZ Schelde en Leie en ELZ Scheldekracht.

Zorgverleners kunnen bellen naar het nummer 09 397 09 87, op ma-di-do-vrij van 9 uur tot 12 uur en komen terecht bij het Netwerkpunt. De medewerkers zullen met de nodige zorg naar je vraag luisteren en je doorverbinden met een collega die de gepaste ondersteuning kan bieden.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lhMcokR690U&feature=emb_logo

 

4. Check Jezelf

Deze website van het Vlaams Instituut Gezond Leven bundelt tips, oefeningen en verhalen om mentaal fit te blijven, in coronatijden en daarbuiten.
 

5. Iedereen OK? Online interventie opgesteld door psychologe Elke Van Hoof.

Deze interventie is gebaseerd op internationale protocollen en wordt gebruikt om acute stress in crisissituaties aan te pakken en de mentale veerkracht te vergroten. De online interventie neemt circa 1u tijd in beslag.

 

6. Better minds Coaching

Coaching voor helden

De coaches van Better Minds willen in deze crisis graag hun steentje bijdragen en bieden gratis een luisterend oor voor zorgverleners die nood hebben aan een klankbord.

Via de website kan je je gegevens achter laten, waarbij je vrijblijvend al een voorkeur voor een coach en je regio kan opgegeven. De coach neemt binnen de 2 werkdagen contact met je op om een moment af te spreken voor een telefonisch of videogesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw behoeftes en vragen al in kaart gebracht.

 

7. Rode Kruis

a) Algemene tips voor zorgverleners

b) Omgaan met stress en angst tijdens deze crisis: online cursus

Het Rode Kruis heeft in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Overheid een online snelcursus ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen binnen een crisis. De cursus richt zich tot hulpverleners die zelf psychosociale coaching verlenen waarbij er handvaten aangereikt worden om, gezien de huidige maatregelen, extra ondersteuning te kunnen bieden en hoe je een hulpverlenend gesprek kan voeren.

De cursus duurt ongeveer 2 uur en er wordt een basiskennis psychosociaal welzijn van de deelnemer verwacht.

 

8. Aanbod psychologen en/of psychotherapeuten

Indien je graag rechtstreeks (zonder doorverwijzing) een beroep wilt doen op een psycholoog en/of psychotherapeut kan je voor oriëntatievragen terecht bij het Netwerkpunt (T. 09 397 09 87 of netwerkpunt@pakt.be) . 

Je kan ook een psycholoog vinden via de zoekfunctie op de site van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Zij vragen hun leden om hun aanbod up to date te houden.

Ook via de zoekfunctie van de website vind een psycholoog krijg je zicht op het beschikbare aanbod.