Het Netwerkpunt richt zich naar hulp-en dienstverleners en heeft volgende opdrachten:
 

Oriëntatie

Hulp-en dienstverleners die zoekende zijn in het GGZ-aanbod regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen kunnen terecht bij het Netwerkpunt met algemene of casusspecifieke vragen. De medewerkers van het Netwerkpunt denken mee na en geven info rond het aanbod dat het beste aansluit op de gestelde vraag. Daarnaast maakt het Netwerkpunt op basis van de gestelde oriëntatievragen eveneens een bundeling van knelpunten die gesignaleerd kunnen worden op netwerkniveau.

 

AZiS+

AZiS+ (assertieve zorg in de samenleving) staat voor een intensieve samenwerking van verschillende partners over de grenzen van de lijnen en organisaties heen. In een wekelijks overleg op cliëntniveau worden zorgtrajecten uitgetekend voor personen met complexe en langdurige psychiatrische problemen die buiten de hulpverlening vallen, er dreigen uit te vallen of niet bereikt worden en waarvoor de gewone procedures aanmelding, verwijzing, gedwongen opname geen uitkomst bieden of niet gewenst zijn.

Aanmelden: aanmeldformulier via e-mail bezorgen aan het Netwerkpunt
 

Competentieknooppunt

Het Netwerkpunt verbindt vragen en antwoorden rond competentiebevordering. Vragen rond vorming, advies, consult,...worden meegenomen naar partners met een mogelijks aanbod in de materie. Het Netwerkpunt brengt vervolgens de vragende en aanbiedende partij met elkaar in contact.

 

Contact:

T 09 216 74 70 - 0490 44 59 41

netwerkpunt@pakt.be

ma 9u - 12u

di 9u - 12u

do 9u - 12u

vrij 9u - 12u