Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 

Netwerkcoördinator: Ilse De Neef

Netwerkvoorzitter: Marc Vanhauwenhuyse

 

Functieverantwoordelijken: 

Functie 1: Marc Tack (marc.tack@cggadentro.be)
Functie 2: Isabelle Vanwingene (isabelle.vanwingene@pakt.be)
Functie 3: Sylvie Enzlin (sylvie.enzlin@cds-zagan.be
)
Functie 4: Roel De Cuyper (r.decuyper@pcgs.be)
Functie 5: Jan De Rycke (jan.de.rycke@vzw-domos.be) en Jochen Van den Steen (Jochen@aanloophuispocoloco.be

 

Samenstelling uitvoerend comité:

Functieverantwoordelijken, ervaringswerker, netwerkvoorzitter en netwerkcoördinator

 

Samenstelling netwerkcomité:

, patiëntenvereniging UilenSpiegel en W.E.D., 
Els Persijn, patiëntenvereniging Ups & Downs, elspersijn@hotmail.com
Mieke Craeymeersch, Similes, mieke.craeymeersch@similes.be
Dr. Patrick Verdonck, SEL – huisartsen, patverdonck08@gmail.com
Mia De Caluwe, SEL – thuisverplegingsdienst Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen, mia.decaluwe@wgkovl.be
Mehmet Karanfil, SEL – thuisverplegingsdienst Solidariteit voor het Gezin, mehmet.karanfil@svhg.be
Anny Janssens, SEL - diensten gezinszorg Familiezorg Oost-Vlaanderen, anny.janssens@familiezorg.be
Sylvia Lis, SEL – openbare sector OCMW Gent, sylvia.lis@ocmwgent.be
Liesbeth Van Cauwenberg, SEL – Bond Moyson, liesbeth.vancauwenberg@bondmoyson.be
Alain Slock, CAW Oost-Vlaanderen (Gent-Eeklo), alainslock@cawoostvlaanderen.be  
Isabelle Vanwingene, PZT projecten, isabelle.vanwingene@pakt.be
Alex Leemans, IBW, alex.leemans@denieuwehorizon.be
Alain Vincke,  CGG Eclips, a.vincke@cggeclips.be
Raphaël Opstaele, RCGG Deinze-Eeklo-Gent, raf.opstaele@rcgg.be
John Buyckx, PAAZ Sint-Lucas, vertegenwoordigd door dr. Koen Willems, koen.willems@azstlucas.be
Dr. Guido Sieben, PAAZ Jan Palfijn, guido.sieben@gsieben.be
Marc Vankerkhoven, PAAZ Maria Middelares, marc.vankerkhoven@azmmsj.be
UZ Gent, De Pintelaan 185 te 9000 Gent vertegenwoordigd door prof. dr. E. Mortier, afgevaardigd bestuurder inzonderheid prof. dr. G. Lemmens, diensthoofd psychiatrie van het UZ Gent, die wordt aangeduid voor de uitvoering van deze overeenkomst , gilbert.lemmens@ugent.be
Raoul De Cuyper, PC Gent-Sleidinge, r.decuyper@pcsleidinge.be
Dr. Remi Spiers, voorzitter MAC, remi.spiers@karus.be

Herman Roose, PC Caritas, herman.roose@karus.be
PC Dr. Guislain, behorende tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde en vertegenwoordigd door Marc Jans, marc.jans@fracarita.org
Marc Vanhauwenhuyse, PC Sint-Jan Eeklo, marc.vanhauwenhuyse@psyeeklo.be
Eddy Impens, PC Sint-Jan-Baptist, eddy.impens@fracarita.org
Marc Tack, functieverantwoordelijke functie 1, m.tack@cggeclips.be

Sylvie Enzlin, functieverantwoordelijke functie 3, sylvie.enzlin@fracarita.org

Joris Dheedene, netwerkcoördinator internering Hof van Beroep Gent, joris.dheedene@fracarita.org
Damien Versele, netwerkcomité middelenmisbruik Oost-Vlaanderen, damien.versele@fracarita.org
Karen Godfrin, CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, karen.godfrin@zov.be

Marc Van Steertegem, PZ Sint-Franciscus, mvansteertegem@pzsfz.be
Caroline Deprez, Familiehulp, caroline.deprez@familiehulp.be
Frank Verbeke, AZ Sint-Elisabeth, frank.verbeke@sezz.be