Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Om recht te hebben op een verzekeringstegemoetkoming van eerstelijnspsychologische zorg, moet een patiënt voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder zijn op de datum van de eerste sessie;
  • aangesloten zijn bij een mutualiteit;
  • lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen, dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg;
  • beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts, door een psychiater of - alleen voor patiënten van 65 jaar ouder - door een geriater, volgens het model dat door het Verzekeringscomité is vastgesteld.
  • zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een overeenkomst heeft gesloten.

Milde psychische problemen die afdoende behandeld kunnen worden binnen het bestek van een artsenconsultatie of via zelfhulpmogelijkheden, of ernstige psychische problemen die een langdurige, gespecialiseerde hulpverlening vereisen, geven geen recht op terugbetaling van de sessies.