Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Om recht te hebben op een verzekeringstegemoetkoming van eerstelijnspsychologische zorg, moet een patiënt voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • tussen 18 en 64 jaar oud zijn op de datum van de eerste sessie;
  • lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg;
  • beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts ofwel door een psychiater.
  • zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een overeenkomst heeft gesloten.

Milde psychische problemen die afdoende behandeld kunnen worden binnen het bestek van een artsenconsultatie of via zelfhulpmogelijkheden, of ernstige psychische problemen die een langdurige, gespecialiseerde hulpverlening vereisen, geven geen recht op terugbetaling van de sessies.