Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

De arbeidscoaches GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) van Het PAKT bieden gespecialiseerde begeleiding aan personen met een  psychische kwetsbaarheid die een job ambiëren en hierin ondersteuning wensen. De arbeidscoach GGZ vertrekt vanuit het persoonlijke verhaal van elke cliënt met aandacht voor diens specifieke wensen en mogelijkheden en maakt, samen met de cliënt, een trajectplan op.

 

Het trajectplan is steeds op maat en kan volgende acties bevatten:

  • het formuleren van een duurzaam jobdoelwit;
  • het detecteren van drempels;
  • het in kaart brengen van hulpbronnen;
  • psycho-educatie waar nodig om stappen te kunnen zetten richting de arbeidsmarkt;
  • het benoemen van energievreters en krachtbronnen;
  • de arbeidsmarkt verkennen;
  • het organiseren van een (sollicitatie)stage;
  • ondersteuning en coaching tijdens een sollicitatieprocedure;
  • ook loopbaanbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

 

De cliënt en de arbeidscoach GGZ stemmen regelmatig af over doelbepaling en de daaraan gekoppeld mogelijke acties richting werk.
De arbeidscoach GGZ beschikt over een grote expertise inzake tewerkstelling en zorg en is ingebed in een ruim netwerk van initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg.


In het werkingsgebied van Het PAKT zijn 9 arbeidscoaches GGZ actief met antennepunten in Deinze, Eeklo, Gent, Merelbeke, Oudenaarde en Zelzate. Zij stemmen op regelmatige basis onderling af en ze zijn verbonden aan de MOBiL teams voor advies en coaching.

 

Je kan de arbeidscoaches ggz bereiken via:

https://www.compagnie-de-sporen.be/3-sporen/arbeidscoaching-ggz/

https://www.karus.be/ons-aanbod/activering/de-keiberg/arbeidstrajectbegeleiding

http://www.pcsintjanbaptist.be/arbeidszorg/

https://www.rcmirabello.be/arbeidscoach/

 

Indien u hier meer informatie over wenst dan kan u zich richten tot Sylvie Enzlin, Functie 3 verantwoordelijke voor Het PAKT.

sylvie.enzlin@cds-zagan.be