Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Cluster-ringen zijn infonamiddagen met telkens een andere thematiek als onderwerp. Het is de bedoeling om aan de hand van een standenmarkt en presentaties het GGZ-aanbod in regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen voor te stellen. Er wordt eveneens ruimte voorzien voor informele ontmoeting. Onder de link publicaties kan u de brochures en presentaties van vorige cluster-ringen raadplegen.
 

Toekomstige cluster-ringen: 

 
Gastssprekers 
14u: Eerstelijnspsychologische Zorg (ELP)

14.30u: LOGO Gezond Plus

15u: Beugelhof (PC Sint-Fransiscus - De Pelgrim) - Hoeve Rijkbos

15.30u Similes

 

 

Naast de gastsprekers kan je een aantal lokale partners binnen de GGZ ontmoeten op de standenmarkt. Wie mag je verwachten?

       

       

        De AA, Beugelhof (Beschut wonen i.s.m. PC Sint Fransiscus - De pelgrim), CAW en het JAC, ELP, gezinszorg

        Hoeve RijkbosMobiel Crisisteam Het PAKT, de mutualiteiten, Netwerkpunt Het PAKT, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen,

        OCMW's, de psychologenkring, Similes en Steunpunt Groene Zorg (zorgboerderijen).

        

     

 

Wandel rustig even rond en leer elkaar kennen! Een contactpersoon is niet enkel nuttig bij mogelijkse doorverwijzingen maar bijvoorbeeld ook wanneer je meer informatie wil of nood hebt aan overleg. Maak gebruik van elkaars competenties!

 

Om de cluster-ring zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie om je in te schrijven!

 

 
 
Contact:

Netwerkpunt Het PAKT

Tel: 0490 44 59 41

netwerkpunt@pakt.be