Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het PAKT is het netwerk GGZ voor volwassenen (artikel 107) in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen.  De netwerkpartners worden gebonden door een gezamenlijke streven om de zorg op een zodanige manier te (her)organiseren dat elke inwoner van het werkingsgebied, met een vraag of nood, toegang heeft tot de meest passende zorgvorm. Dit door het uitwerken van strategieën op basis van regio gebonden GGZ-noden.

 

Gebaseerd op de "Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg" dienen 5 functies gerealiseerd te worden:

  • Functie 1: activiteiten inzake preventie, promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
  • Functie 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen
  • Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
  • Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer opname noodzakelijk is
  • Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

 

Voor meer info verwijzen wij u door naar www.psy107.be.