Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Het PAKT organiseert voor hulp- en dienstverleners van de 1ste lijn 3 intervisiemomenten waarop men kan samen komen om casussen te bespreken en een beroep te doen op elkaars expertise. Deze intervisies worden begeleid door ervaren intervisoren, elk met hun eigen persoonlijke en professionele inbreng.

 

 

Begeleide Intersectorale Intervisie GGZ 2022

IETS VOOR U?

Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten? Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?

Tijdens een intervisie gaan de deelnemers elkaar ondersteunen en adviseren aan de hand van een aantal casussen, al dan niet rond een bepaald thema. We mikken op diversiteit in de groep zodat de verschillende deelnemers van elkaars werking kunnen leren. De groepen bestaan uit max 10 deelnemers waarbij er wordt verwacht dat men zich engageert voor de 3 sessies, van telkens 2u, en een casus vooraf indient.

Wil je meer informatie of je inschrijven? Neem contact met de lokaal procesbegeleiders van jouw regio!

3 donderdagen van 12u tot 14u30 met broodjes op 29/9/22 - 20/10/22 - 17/11/22

in Welzijnsbureau Gent Noord, Edward Anseeleplein 7, Gent

3 dinsdagen telkens van 9-11u30 op 27/9/22 - 25/10/22 - 15/11/22

in WGC van Nieuw Gent, vergaderzaal (2de verdiep), Rerum Novarumplein 182 Gent

3 donderdagen van 10-12.30u op 22/9/22 - 20/10/22 - 17/11/22

in vergaderzaal OCMW, Wittemolenstraat 89 9040 Sint-Amandsberg

3 dinsdagnamiddagen telkens van  12u30-17u op 20/9/22 - 18/10/22 - 22/11/22

in Streekhuis Heldenpark Oostveldstraat 91 9900 Eeklo

3 donderdagnamiddagen telkens van 14-16u30 op 22/9/22 - 20/10/22 - 17/11/22.

in het Sociaal Huis Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

3 dinsdagen telkens van 14u tot 16u30 op 4/10/22, 8/11/22 en 6/12/22

In WGC De Punt, Kliniekstraat 29a, 9050 Gent

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door Het PAKT.