Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

1.) Videoconsulten

 

Geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen kunnen hun cliënten via videoconsultaties behandelen. De psychologen en orthopedagogen kunnen die videoconsultaties aanrekenen aan de gezondheidszorgverzekering via specifieke pseudonomenclatuurcodes. Zorgverleners die videoconsultaties houden, dienen in het patiëntendossier bij te houden welke eerstelijnspsychologische sessies via videoconsultatie verliepen, met vermelding van datum, uur en duur van de sessie.

 

2.) Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen

 

 

De klinisch psychologen/orthopedagogen mogen tijdens de duur van de maatregelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrijden.

 

 

3.) Modaliteiten van het verwijsvoorschrift

 

Het verwijsvoorschrift kan schriftelijk op verschillende manieren bezorgd worden. Er wordt aangeraden om zoveel als mogelijk het klassieke voorschrift te gebruiken, vermits dit alle nodige informatie bevat. Echter, tijdens de tijdelijke maatregelen worden ook schriftelijke traceerbare verwijzing van de arts (sms, e-mail, …) naar de psycholoog/orthopedagoog aanvaard.

 

4.) Arbeidsarts als nieuwe verwijzer

 

Ook arbeidsgeneesheren mogen doorverwijzen naar het aanbod terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Het verwijsvoorschrift mag afgeleverd worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij de werkgever van de rechthebbende is aangesloten.

Voor de therapeutische indicatiestelling, hanteert de arbeidsarts het volgende getrapte systeem:

  • binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om probleemsituaties op te lossen.
  • indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden kan de arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg.
  • indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt verwezen naar gespecialiseerde zorg.

→ Deze aanpassingen gelden tot de voorlopig nog onbepaalde einddatum.