Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Via volgende link wordt u toegeleid naar de pagina van het RIZIV met meer info over de nieuwe conventie.

Vragen? Bekijk zeker de FAQ die we verzamelden via onze infosessies.

FAQ klinisch psychologen/orthopedagogen

FAQ erkende organisaties

 

Oproepen voor kandidaatstelling individueel aanbod conventie terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn!

De oproepen naar kandidaat klinisch psychologen (KP), orthopedagogen (KO) en (erkende) organisaties (EO) voor het aanbieden van psychologische zorg, op basis van de noden in de regio’s, werden gelanceerd na de infomomenten op maandag 25 april.
KO/KP/EO kunnen zich vanaf heden kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische zorg en/of het aanbieden van individuele gespecialiseerde zorg. Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

Alle informatie over de procedure van kandidaatstelling en matching kan je terug vinden via volgende map. In deze map vindt u ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terug.

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

- Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

- Portfolio voor de (erkende) organisaties

- Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen.

We raden aan om alle documenten die nodig zijn om bij te voegen bij het portfolio op voorhand klaar te zetten. Het invullen van het portfolio neemt wel wat tijd in beslag (ongeveer 1 tot 2 uren) en kan niet onderbroken worden.

Voor meer info kan u steeds terecht bij het team van de conventie: info.conventie@psy-ovl.be.