Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

1.) Versnelde instroom van de kandidaten

 

Zelfstandige klinisch psychologen of orthopedagogen (hoofd- of bijberoep) die, in deze tijden van crisis, hun expertise binnen een veilig en officieel kader ter beschikking willen stellen, kunnen zich tot 1 juli kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden. Kandidaat stellen kan indien de klinische psycholoog of klinische orthopedagoog:

 

  • in het bezit is van een visum klinische psycholoog of klinische orthopedagoog,
  • minimum 3 jaar ervaring heeft en zich kan vrij maken voor tenminste 4 uur/week.

Het invulformulier biedt Het PAKT info mbt uw ervaring en affiniteit met eerstelijnspsychologisch werk. Daarnaast zal u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek via beeldbellen. Op basis van deze gesprekken wordt al dan niet tot samenwerking beslist.

Indien een samenwerking wordt aangegaan dienen volgende zaken in orde te worden gebracht:

 

  • ondertekenen van de overeenkomst,
  • gegevens bezorgen aan de overheid zodat een RIZIV-nummer kan uitgegeven worden

 

2.) Tijdelijke engagementen van eerstelijnspsychologen en orthopedagogen

 

Bij de klinisch psychologen en orthopedagogen die binnen de versnelde procedure worden gerekruteerd, worden eind september de overeenkomsten geëvalueerd in onderling overleg met het netwerk en de eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog. Indien de overeenkomst niet verlengd wordt, kan de opzegperiode van 3 maanden gebruikt worden om de zorgcontinuïteit te garanderen voor lopende trajecten.

 

3.) Modaliteiten van het verwijsvoorschrift

 

Het verwijsvoorschrift kan schriftelijk op verschillende manieren bezorgd worden. Er wordt aangeraden om zoveel als mogelijk het klassieke voorschrift te gebruiken, vermits dit alle nodige informatie bevat. Echter, tijdens de tijdelijke maatregelen worden ook schriftelijke traceerbare verwijzing van de arts (sms, e-mail, …) naar de psycholoog/orthopedagoog aanvaard.

 

4.) Arbeidsarts als nieuwe verwijzer

 

Ook arbeidsgeneesheren mogen doorverwijzen naar het aanbod terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Het verwijsvoorschrift mag afgeleverd worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij de werkgever van de rechthebbende is aangesloten.

Voor de therapeutische indicatiestelling, hanteert de arbeidsarts het volgende getrapte systeem:

  • binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om probleemsituaties op te lossen.
  • indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden kan de arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg.
  • indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt verwezen naar gespecialiseerde zorg.

 

5.) Videoconsulten

 

Geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen kunnen hun cliënten via videoconsultaties behandelen. De psychologen en orthopedagogen kunnen die videoconsultaties aanrekenen aan de gezondheidszorgverzekering via specifieke pseudonomenclatuurcodes. Zorgverleners die videoconsultaties houden, dienen in het patiëntendossier bij te houden welke eerstelijnspsychologische sessies via videoconsultatie verliepen, met vermelding van datum, uur en duur van de sessie.

 

6.) Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen

 

De klinisch psychologen/orthopedagogen mogen tijdens de duur van de maatregelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrijden.

 

→ Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 30-09-2020.


 

7.) Leeftijdsuitbreiding tot 65+

 

De maximumleeftijd om recht te hebben op een verzekeringstegemoetkoming van eerstelijnspsychologische zorg wordt geschrapt.

 

8.) Geriater als nieuwe verwijzer

 

Naast de huisarts en psychiater mogen ook geriaters voor de doelgroep ouderen ELP-sessie voorschrijven.

 

9.) Gebruik van slaap- en kalmeermiddelen als nieuwe indicatie

 

De indicatie “gebruik van slaap- en kalmeermiddelen” geeft recht op terugbetaling van ELP-sessies.

 

→ Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 31-12-2020.