Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

AZiS+ richt zich naar mensen die gepaste zorg missen, zorg mijden of slachtoffer zijn van zorgverlamming.  Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een complexe sociale problematiek (dakloosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde relaties,...) waarbij we er vanuit de hulpverlening moeilijk in slagen een zorgzame relatie en een gepast zorgtraject op te bouwen. Ervaring leert dat deze mensen vaak in heel precaire omstandigheden overleven.

AZiS+ is een netwerk van organisaties dat zich engageert kortere lijnen in zorg te creëren. Kortere lijnen naar de doelgroep en tussen de verschillende zorgverstrekkers. Dit door het organiseren van een wekelijks overleg op casusniveau en het inzetten op aanklampende outreachende zorg. De outreachende zorg (indicatiestelling) wordt opgenomen door medewerkers gedetacheerd vanuit de mobilteams in samenwerking met partners uit de eerstelijnszorg.

 

Doelgroep:

Schematisch weerhouden we volgende kenmerken:

- Ernstige langdurige psychiatrische stoornis

- Lage zelfzorg

- Geen doeltreffende mantelzorg

- Laag niveau van functioneren

- Geen aanvaarding van de professionele zorg (of geen aansluiting meer bij de professionele zorg)

- Acute nood

- overlast

 

Contact:

Aanmeldingen voor Regio Groot Gent:

liesbeth.reynders@pakt.be

T 0493 89 08 68

Het aanmeldingsformulier kan u hier downloaden

 

Aanmeldingen voor Landelijke Regio (Deinze, Melle, Wetteren, Vlaamse Ardennen en Meetjesland)

assessmentteam@pakt.be

T 09 230 56 46

Het aanmeldingsformulier kan u hier downloaden