Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Communicatie over stopzetting project jongvolwassenen IBW

Beste verwijzer/samenwerkingspartner,

In 2018 is het project ‘specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische moeilijkheden’ van start gegaan. In Oost-Vlaanderen hebben de teams van IBW De Wende, IBW Tendens en IBW Zagan de handen hiervoor in elkaar geslagen.

Ze engageerden zich hiermee om 12 intensieve trajecten met jongvolwassenen aan te gaan, binnen de bestaande capaciteit van beschut wonen. De intensiviteit is vooral gerealiseerd door een verhoogde inzet van begeleidingsuren voor deze doelgroep en de ondersteuning van een projectpsycholoog. Daarnaast is er steeds gezocht naar partnerschappen, op zowel cliënt- als projectniveau, om deze jongvolwassenen zo goed mogelijk te omkaderen, dit zowel tijdens als na hun traject bij ons.

Eind augustus ‘23 kregen wij echter de boodschap dat de Vlaamse Overheid deze subsidiering stop zou zetten in 2024. Het project kent dus jammer genoeg een einde.

Wat betekent dit nu concreet voor jullie, voor de jongvolwassenen,…?
Jongvolwassenen kunnen zich absoluut nog aanmelden bij de initiatieven beschut wonen!
Iedereen vanaf 18 jaar met een nood aan psychiatrische opvolging en nood aan ondersteuning in de weg naar meer zelfstandigheid, kan een vraag naar beschut wonen stellen.

De lopende trajecten, blijven uiteraard lopen. Deze jongvolwassenen zijn hard aan het werk en de teams blijven hen dan ook met evenveel enthousiasme en betrokkenheid verder ondersteunen.

Ook de jongvolwassenen die reeds aangemeld werden in het verleden, blijven op de aanmeldingslijst staan.
Tijdens de intakegesprekken zal dan ingeschat worden of een regulier traject beschut wonen als haalbaar gezien wordt. De teams hebben de afgelopen jaren een ruime expertise omtrent deze doelgroep opgebouwd om hier een gedegen inschatting van te kunnen maken.

We hopen de samenwerkingen die we doorheen de jaren met jullie allen hebben opgebouwd, te kunnen vasthouden.
We willen jullie via deze weg ook alvast hartelijk bedanken voor de mooie trajecten die we de afgelopen jaren reeds gelopen hebben en de fijne uitwisselingen die we mochten ervaren.

Dikke merci en heel fijne feestdagen gewenst!

Met vriendelijke groeten,
IBW Zagan, IBW Tendens en IBW De Wende