Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Coronamaatregelen Het PAKT

Ook vanuit Het PAKT willen we ons steentje bijdragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te beperken.

Daarom wordt vanaf 13 maart alle (niet-casusgebonden) netwerkoverleg geannuleerd tot en met 3 april.

Bij overleg dat niet kan geannuleerd worden omdat het noodzakelijk is of dringend is, wordt gevraagd om volgende maatregelen in acht te nemen:

  • Het overleg vindt plaats in een voldoende ruim lokaal (maximum halve bezetting van de capaciteit van het lokaal).
  • Het lokaal wordt voldoend geventileerd (voor en na het overleg).
  • Er worden geen handen geschud.
  • Alle instructies van de overheid op vlak van hygiëne (niezen en hoesten) worden correct nageleefd.
  • Wie zelf gezondheidsklachten heeft, neemt niet deel aan het overleg.

Voor de medewerkers van de mobiele teams worden extra richtlijnen uitgewerkt (ifv huisbezoeken).

Voor de ELP binnen Het PAKT wordt door de FOD verwezen naar volgende richtlijnen.

Meer en meest recente info:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19 (Vlaams)

https://www.info-coronavirus.be/nl/ (Federaal)