Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Nieuwe folder en uitbreiding team Cliëntenbureau

Eind vorig jaar werd het voortbestaan van het Cliëntenbureau bekrachtigd door de financiële ondersteuning van heel wat partners van Het PAKT en van het netwerk ADS.
Dit vertaalt zich, naast de gekende inhoudelijke werking, onder meer in een nieuwe folder en een uitbreiding van het team.
Volgende medewerkers maken hier deel van uit:
  • Nathalie Kuppens, procesbegeleider-hulpverlener
  • Mira Hubo, procesbegeleider-ervaringsdeskundige
  • Stefanie De Volder, procesbegeleider-hulpverlener
  • Tine Verhelpen (vanaf 1 augustus), procesbegeleider-ervaringsdeskundige
 
Meer info op: www.clientenbureau.be