Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Procedure aanmelden

 

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen te realiseren, melden zich aan via het aanmeldingsformulier.

 

Het aanmeldingsformulier wordt meerdere keren per jaar opengesteld, om geïnteresseerde psychogen/orthopedagogen de kans te geven om in het terugbetalingssysteem van eerstelijnspsychologische zorg te stappen. In dit aanmeldingsformulier peilen we naar de ervaring/affiniteit met eerstelijnspsychologisch werk en vragen we de gegevens op die nodig zijn om de overeenkomst tussen de psycholoog/orthopedagoog en het netwerk op te maken.

 

Na het invullen van het formulier zullen drie personen (netwerkpartners) onafhankelijk van elkaar uw formulier lezen. Indien u voldoet aan de criteria wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een aantal leden van het netwerk (functie 1). Deze gesprekken zijn individueel of in groep.

 

Na het kennismakingsgesprek laten wij u persoonlijk weten of wij de samenwerking met u aangaan.

 

Indien dit zo is, sluit u met het netwerk een overeenkomst af. De samenwerkingsovereenkomsten binnen Het PAKT worden afgesloten met PC Sint- Jan in Eeklo. Na het tekenen van de overeenkomst krijgt u een RIZIV-nummer toegekend en wordt u aan de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT realiseren toegevoegd. Deze lijst is terug te vinden op de website van Het PAKT.

 

Samenvatting procedure

 

Nagaan of u aan vormvereisten voldoet

Hier kunt u de voorwaarden raadplegen

Invullen aanmeldingsformulier

Hier kunt u het aanmeldingsformulier raadplegen

Formulieren worden gelezen door 3 onafhankelijke personen

Indien vormvereisten OK en formulier voldoende is ingevuld = uitnodiging kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek met leden netwerk

Beslissing of samenwerking mogelijk is op basis van ervaring met ELP, visie op, affiniteit met ELP

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Hier kunt u de samenwerkingsovereenkomst raadplegen

Toevoeging aan lijst Het PAKT

Hier kunt u de lijst van eerstelijnspsychologen terug vinden

 

Voor u vragen binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas kan u terecht bij www.ggzads.be of via Sharon Bruggeman, Projectmedewerker ELP (elp@ggzads.be)

 

Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR – Netwerk geestelijk gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen www.radar.be of via Nathalie Haeck, Projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren (nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be)