Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Oproep 4de ronde ELP

Oproep ELP 4de ronde

Vanaf 1 december leveren 31 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen". Dit betekent dat binnen ons werkingsgebied per week gemiddeld 248 eerstelijnspsychologische sessies gerealiseerd kunnen worden.
 
Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 02 februari 2020 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Met het invulformulier willen wij zicht krijgen op de ervaring en affiniteit met eerstelijnspsychologisch werk. De ingevulde formulieren worden door drie personen (netwerkpartners) gelezen. Indien u voldoet aan de criteria zal u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek (individueel of in groep). Op basis van deze gesprekken wordt beslist of een samenwerking mogelijk is.

Klinisch psychologen/orthopedagogen die zich aanmelden na de deadline van de aanvraagperiode worden ingeschreven op een kandidatenlijst. Wanneer de volgende inschrijvingsperiode start zal hun aanvraag in rekening worden gebracht, volgens de hierboven beschreven procedure.
 


De voorwaarden voor kandidaatstelling vindt u terug op de website van Het PAKT. Een voorwaarde voor deze vierde wervingsgolf is dat zowel psychologen als orthopedagogen al in het bezit zijn van een visum uitgegeven door FOD Volksgezondheid. Psychologen kunnen hun aanvraag indienen via deze link. Orthopedagogen kunnen hun aanvraag indienen via deze link. Ook moeten buitenlandse diploma’s door NARIC (gemeenschap) erkend zijn. Dit dient te gebeuren alvorens er een visum kan aangevraagd worden, en kan tot 4 maanden duren

Wij kijken er alvast naar uit dat de lijst van eerstelijnspsychologen kan aangroeien. Deze info mag dus zeker verder verspreid worden. 
 
Voor vragen over het terugbetalingssysteem kunt u onze website raadplegen of terecht bij
Anna-Katharina Simon, projectmedewerker Het PAKT of
Ilse De Neef, netwerkcoördinator Het PAKT.