Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

 • Zichtbaarheid website best via FireFox

  Er zijn problemen met de weergave van de website van Het PAKT in een aantal browsers.

  Website wordt best bekeken via browser FireFox.

 • Communicatie over stopzetting project jongvolwassenen IBW

  Beste verwijzer/samenwerkingspartner,

  In 2018 is het project ‘specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische moeilijkheden’ van...

 • Vacature administratief medewerker (halftijds)

  Het PAKT is op zoek naar een administratief medewerker (0,50 VTE) ter ondersteuning van de netwerkcoördinator.
  Gebeten door de...

 • Proef van het groepsaanbod binnen de conventie op de Open Geestdagen!

  De netwerken GG in Oost-Vlaanderen nemen deel aan de Open Geestdagen.

  In Gent kan je (jong en ouder) op zondag 8 oktober proeven van het...

 • 10 jaar MCT in crisis

  Het Mobiel Crisis Team (netwerk het PAKT) bestaat 10 jaar. Op onze studiedag wagen we een terugblik...

  ...
 • Geestig Sporten in de Ghelamco

  Woensdag 22 juni vond de eerste editie van Geestig Sporten plaats in de Ghelamco Arena in Gent.

  Ondanks de hitte namen ongeveer 300 mensen...

 • Regionale kaart Meetjesland waarop de werkvloeren en initiatieven vermeld staan die ondersteuning bieden in de zoektocht naar werk

  De projectgroep van Functie 3 van het Meetjesland  heeft een regionele kaart ontwikkeld waarop de werkvloeren en  initiatieven vermeld staan die...

 • Oproepen voor kandidaatstelling individueel aanbod conventie terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn!

  De oproepen door de 3 netwerken GG van Oost-Vlaanderen (Het PAKT, netwerk GG ADS en RADAR) voor de verdere invulling van het contingent van de...

 • Infomoment Leidraad voor Opvang en Evaluatie van Suïcidaliteit (LOES): 31 maart van 13 uur tot 14.30 uur
  Het PAKT organiseert samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de...
 • Stand van zaken uitrol conventie terugbetaling psychologische zorg
 • Conventie van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden
  In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro!...
 • Vacatures bij Het Cliëntenbureau

  Het team van Het Cliëntenbureau zoekt versterking! Bekijk de vacatures via...

 • Uitrol toegankelijker psychologisch zorgmodel

  Het nieuws in de media rond de terugbetaling van de psychologische zorg roept heel wat vragen op. Ook voor de netwerken GGZ die een grote opdracht...

 • Aanmeldingen ‘Project Jongvolwassenen BW’ bij IBW Zagan en IBW Tendens opnieuw mogelijk
  Beste verwijzers,
  Om de grote vraag naar woonbegeleiding voor jongvolwassenen met een GGZ-problematiek vanuit ons project (IBW Zagan...
 • Vacature bij aanmeldingscel van het assessmentteam!

  Wie komt ons versterken?

  Bekijk de vacature...

 • Medewerker (0,5 VTE) gezocht voor Het Netwerkpunt van Het PAKT

  Meer info in bijgevoegde vacature....

 • Uitbreiding Eerstelijnspsychologische Zorg

  Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

  De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een...

 • Vacature Netwerkpunt

  Het PAKT, netwerk volwassenen GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, zoekt voor zijn Netwerkpunt een deeltijdse medewerker (0,50 VTE; contract...

 • Aanbod HerstelAcademie terug te vinden onder luikje psycho-educatie op website Het PAKT

  Het aanbod van de HerstelAcademie in de regio's Gent, Meetjesland en Vlaamse Ardennen is terug te vinden op onze site onder het menu psycho-...

 • Zorg voor zorgverleners: bekijk de getuigenis over de Zuurstoflijn en bezoek de Facebookpagina!

  Als zorg- of hulpverlener zorg je dagelijks voor anderen. Maar ben je ook sterk in zelfzorg? De voorbije...

 • Uitnodiging infomoment en oproep uitbreiding RIZIV-tussenkomst voor de eerstelijns psychologische zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

   

  De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (Netwerk GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep (...

 • Zuurstoflijn: extra aanbod naar ondernemers in Gent

  De Zuurstoflijn is een samenwerking van CGG Eclips, RCGG Gent-Eeklo-Deinze, Mobiel Crisis Team Het PAKT, Revalidatiecentrum Mirabello en...

 • Vreemdgaan-Wisselleren: Maak je vacature aan!

   

  Met Vreemdgaan-Wisselleren willen we medewerkers uit het brede, intersectorale zorglandschap de kans bieden om te leren van elkaar, door...

 • Nieuwe website 'netwerken internering'

  'Netwerken internering' heeft een nieuwe website gelanceerd.

  Deze site...

 • Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen – RIZIV - tussenkomst voor de eerstelijns psychologische zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen

  Op dit moment leveren 53 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het...

 • Intersectorale intervisies najaar 2020

  Het PAKT organiseert halfjaarlijks intervisiemomenten voor hulp- en dienstverleners die werken binnen de eerstelijnszorg. Tijdens deze momenten...

 • Assessmentteam en MOBiLteam Deinze Melle Wetteren niet bereikbaar

  Omwille van een technisch defect zijn het assessmentteam en het MOBiLteam momenteel niet bereikbaar, zowel niet via telefoon als via mail. We...

 • Nieuwe folder en uitbreiding team Cliëntenbureau
  Eind vorig jaar werd het voortbestaan van het Cliëntenbureau bekrachtigd door de financiële ondersteuning van heel wat partners van Het PAKT en...
 • Netwerkpunt Het PAKT heeft een nieuw telefoonnummer!

  Waarom we een gekend telefoonnummer wijzigen?

  Omdat we gaan voor een nog betere dienstverlening!...

 • Mobiele werkers GGZ voor de Stad Gent

  Stad Gent zoekt, in afstemming en samenwerking met Het PAKT,  2 mobiele werkers GGZ.

  De goeie ervaringen met de mobiel werker GGZ in de...

 • Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen – leeftijdsuitbreiding voor eerstelijnspsychologische zorg

   

  De uitbreiding van eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroep ouderen (65+) en voor de doelgroep kinderen en jongeren is van start...

 • Beschikbaar aanbod GGZ van de netwerken GGZ Oost-Vlaanderen tijdens coronamaatregelen

   

  Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te beperken, hebben heel wat partners binnen de GGZ hun...

 • Diensten Het PAKT niet altijd bereikbaar door overbelasting telefoonnetwerken

  We merken dat het de voorbije dagen niet altijd direct lukt om diensten binnen Het PAKT (bv. AZ met PAAZ, afdelingen PZ, MCT,...) telefonisch te...

 • Coronamaatregelen Het PAKT

  Ook vanuit Het PAKT willen we ons steentje bijdragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te beperken.

  Daarom...

 • Week van de vrijwilliger: 29 februari tot 8 maart 2020

  Tijdens de week van de vrijwilliger willen we alle mensen die een vrijwillig engagement opnemen binnen Het PAKT eens extra bedanken: de cliënten-...

 • Aanbevelingen globaal plan ervaringsdeskundigheid

  Het “Globaal plan ervaringsdeskundigheid” is tot stand gekomen door het beluisteren van en samenwerken met veel partners (uit 35 organisaties). De...

 • Presentaties infomomenten Het PAKT Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Gent online

  Op 15 maart vond het infomoment van Het PAKT voor de Vlaamse Ardennen plaats in het AZ Sint-Elisabeth.

  U vindt de presentatie van dit...

 • Cliëntenbureau werkt voor Oost-Vlaanderen

  Vanaf 1 januari 2018 verruimt de werking van het cliëntenbureau naar de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de Werkgroep Ervaringsinzet...

 • Belang ELP - ondertekent u mee?

  In het verlengde van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wensen de partners van Functie 1 van GGZ-...